Terug naar boeken

Stichting Lutherse Uitgeverij & Boekhandel

Boektitels C t/m D, Prijzen zijn onder voorbehoud

 • Christoffel van Brants en zijn hofje [ Harry Donga ]
 • Christos Kurios [ Jan Hoekstra ]
 • Cross and Adu [ Dr. Uwe Hummel and dr. Tuhoni Telaumbanua ]
 • Dagboek [ Evangelisch Luthers Dagboek 2019-2020 ]
 • De Andreaskerk [ Ds. H.J. Jaanus ]
 • De Evangelisch-Lutherse kerk [ Dr. K. Zwanepol ]
 • De geschiedenis van de oudste ELG in Nederland [ Dr. J. Haitsma ]
 • De kerkmuziek in Duitsland in het begin van de 20ste eeuw [ Hans Jansen ]
 • De klokkenluider van Wittenberg [ Raymond R.Hausoul e.a. ]
 • De Lutheranen in Nederland [ Dr. C.Ch.G. Visser ]
 • De Molenpage-Stichting [ Drs. Th.A. Fafié ]
 • Delfts Cantorijboek - Motetten in de Nieuwe Bijbelvertaling [ Jac. Horde ]
 • De mysterieuze monnik [ Judith Janssen ]
 • Der Jahrkreis"-24 koorzettingen vertaald in het Nederlands [ Hugo Distler ]
 • De Wittenbergse nachtegaal - De wereld van Lutherse liederen [ Ed Kooijmans ]
 • Dienstboek-een proeve incl. Psalmtonenkaart - Schrift, maaltijd, gebed (uit de voorraad)
 • Dienstboek-een proeve - leven, zegen, gemeenschap
 • Dilettant, Pelgrim, Nar [ E. Postma ]
 • Doop en belijdenis-Proeven voor de Eredienst, afl. 3
 •  

   

   


  "Christoffel van Brants en zijn hofje"
  Harry Donga

  ISBN 9 789087 040499
  prijs € 19,00

  terug naar boven

  "Christos Kurios"
  Jan Hoekstra

  Samenvatting
  In dit geschrift legt de auteur getuigenis af van het geheim Christos Kurios. In de overtuiging dat in de gekruiste en verrezen Heer het heil gelegen is voor alle tijden en generaties, vergaarde hij een schat aan markante teksten die cirkelen rond dit geheimenis. Voor vluchtige lezing leent dit boek zich niet. Men zal er profijt uit trekken wanneer men tijdens de lectuur telkens stil staat en stil wordt, om de teksten te overdenken. Dit geschrift is qua vorm een juweeltje en qua inhoud een juweel. Het is een genot voor oog en hart.
  Prof. dr. A. de Reuver

  ISBN-978-39-906-4706-6
  prijs € 26,90
  terug naar boven  "Cross and Adu"
  Dr. Uwe Hummel and Dr. Tuhoni Telaumbanua

  ISBN-978-90-239-2216-2
  prijs € 10,00
  terug naar boven


  "Evangelisch Luthers Dagboek"
  Redactie: Mw. A.Th.P.Bouwman

  ISBN 9789076093574
  prijs € 16,00

  terug naar boven
  "De Andreaskerk"
  Dr. H.J. Jaanus

  Opstellen van de Rotterdamse predikant dr. H.J. Jaanus, artikelen over de Andreaskerk aan de Gordelweg in de Maasstad en een bijdrage van de Lutherse theoloog
  drs. Th.A. Fafiι over het “Leven en werk van dr. H.J. Jaanus”.

  ISBN 90-76093-11-3
  prijs € 5,00

  terug naar boven  "De Evangelisch-Lutherse kerk"

  Dr. K. Zwanepol

  Samenvattende studie over de geschiedenis en het belijden, de organisatie en de oecumenische inzet van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland.

  ISBN 90-435-0566-8
  prijs € 6,50

  terug naar boven
  "De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse Gemeente in Nederland" (Woerden)
  Dr.J. Haitsma

  De eerst Gereformeerde en later Hervormde predikant dr. J. Haitsma beschrijft aan de hand van de Notulenboeken der Evangelisch-Lutherse kerkenraad te Woerden de geschiedenis van de oudste Lutherse gemeente in Nederland. Vele predikanten die in Woerden hebben gewerkt komen uitvoerig aan de orde.

  ISBN 90-76093-10-5
  prijs € 10,00

  terug naar boven
  "De kerkmuziek in Duitsland in het begin van de 20ste eeuw"
  Hans Jansen

  ISBN-978-94-90708-56-6
  prijs € 24,95
  terug naar boven

  "De klokkenluider van Wittenberg"
  Raymons R. Hausoul, Michael Verpeut en Veerle Biesbrouck

  ISBN-978-90-239-7012-5
  prijs € 7,95
  terug naar boven

  De Lutheranen in Nederland
  Dr. C.CH.G. Visser

  Een prachtig boek, vol foto’s en prenten, maar ook met gedegen hoofdstukken van de Lutherse predikant en kerkhistoricus dr. C.Ch.G. Visser over de geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden, met veel aandacht voor de 19de en 20ste eeuw. Uitgebreide literatuurlijst en een register op de in de tekst genoemde namen van personen.

  ISBN 90-6707-010-6
  prijs € 17,50

  terug naar boven
  De Molenpage Stichting (Een Hervormd-Luthers hofje in Amsterdam sedert 1918)
  Drs. Th. A. Fafiι is

  ISBN 978-90-76093-48-2
  prijs: alleen verzendkosten worden in rekening gebracht

  terug naar boven

  Delfts Cantorijboek - Motetten in de Nieuwe Bijbelvertaling
  Jac. Horde

  ISBN ??
  prijs € 10,00

  terug naar boven

  "De mysterieuze monnik"
  Judith Janssen

  ISBN 97-890-2399-3958

  prijs € 9,25

  terug naar boven

  "Der Jahrkreis" - 24 koorzettingen vertaald in het Nederlands"
  Hugo Distler

  prijs € 10,00

  terug naar boven

  "De Wittenbergse nachtegaal - De wereld van Lutherse liederen"
  Ed Kooijmans

  ISBN 97-890-3312-26239

  prijs € 32,50

  terug naar boven


  "Dienstboek - een proeve incl. Psalmtonenkaart -Schrift, maaltijd, gebed (Uit de voorraad)"

  ISBN 90-239-0378-1
  prijs € 25,00


  terug naar boven

  "Dienstboek - een proeve - leven, zegen, gemeenschap"

  ISBN 90-239-1621-2
  prijs € 25,00

  terug naar boven


  "Dilettant, Pelgrim, Nar"
  E. Postma

  ISBN 9789059722545
  prijs € 29,50
  terug naar boven


  "Doop en belijdenis-Proeven voor de Eredienst, afl.3"

  ISBN 90-239-0291-2
  prijs € 6,90
  terug naar boven

   

   

  Terug naar boeken