Terug naar boeken

Stichting Lutherse Uitgeverij & Boekhandel

Boektitels M t/m R, Prijzen zijn onder voorbehoud

 • Maarten Luther en Johan Sebastian Bach [ Govert Jan Bach ]
 • Maarten Luther -  Feestelijke herdenking van zijn 500e geboortedag
 • Martin Luther zijn leven en werk deel I [ Manfred Tekla, vert. Martin L. van Wijngaarden ]
 • Martin Luther zijn leven en werk deel II [ Manfred Tekla, vert. Martin L. van Wijngaarden ]
 • Martin Luther zijn leven, zijn werk [Dr. Sabine Hiebsch en Drs. Martin van Wijngaarden (red.) ]
 • Mens op aarde [ Coert Lindijer ]
 • Mensen van de weg (boek)
 • Mensen van de weg (handleiding)
 • Met Luther op pad [ G. Fafié en C. Pel ]
 • Midden in het leven [ Margot Kässmann ]
 • Mijn juk is zacht, mijn last is licht [ Teun Verduijn ]
 • Monumentale orgels van Luthers Amsterdam [ o.r.v. Harry Donga en Pieter van Dijk ]
 • Niet te geloven [ Rochus Zuurmond ]
 • Om te gedenken - Over de noodzaak van liturgie [ Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg e.a. (red.) ]
 • Onze Lutherse Diakonessen [ Red. H. Oosterveer, LDF ]
 • Ook in het vuur is Hij nabij [ Wonno Bleij ]
 • Oostelijk Duitsland - Land van Luther, Goethe en Bach [ Katharina Kunter ]
 • Op de wijze van het lied [ Hans Mudde ]
 • Op verkenning in het postmoderne landschap [ Coert H. Lindijer ]
 • Opleiden tot Luthers predikant [ Drs. Th.A. Fafié ]
 • Prachtig Protestant [ Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst ]
 • Rechtvaardiging alleen? [ dr. K. Zwanepol ]
 • Religieuze kring Aerdenhout [ Drs. Th.A. Fafié ]
 • ==========================================================
  Maarten Luther en Johan Sebastian Bach

  Govert Jan Bach

  ISBN 9789047622970
  Prijs (met 4 CD’s)€ 24,99
  terug naar boven

  Maarten Luther, Feestelijke herdenking van zijn 500e geboortedag

  Een toespraak van de Nederlands-Amerikaanse hoogleraar Heiko A. Oberman over Maarten Luther en zijn tijd.

  ISBN 90-7052724-3
  prijs € 2,50
  terug naar boven

  Martin Luther zijn leven en werk deel I
  Manfred Tekla, vertaling Martin L. van Wijngaarden

  ISBN 90-76093-32-6
  prijs € 7,90
  terug naar boven

  Martin Luther zijn leven en werk deel II
  Manfred Tekla, vertaling Martin L. van Wijngaarden

  ISBN 90-76093-33-4
  prijs 7,90
  terug naar boven

  Martin Luther zijn leven, zijn werk
  Na de boekwerken van W.J. Kooiman en H.A. Oberman was er geen biografie van Maarten Luther zomaar meer voor het grijpen. Dit boek bevat niet alleen het doorlopende verhaal van Luther’s leven, maar ook van aspecten van zijn leven en werk, zoals Luther als bedelmonnik, Luther over Augustinus, Rechtvaardiging, De theologie van het kruis, De betekenis van Bernardus van Clairvaux en de monastieke theologie. Het boek is zeer rijk geïllustreerd en beleefde reeds een tweede druk.
  Dr. Sabine Hiebsch en Drs. Martin van Wijngaarden (red.) Manfred Tekla, vertaling Martin L.van Wijngaarden

  ISBN-978-90-435-1415-6
  prijs 29,90
  terug naar boven

  Mens op aarde
  De in 2008 overleden Lutherse pastoraaltheoloog en hoogleraar C.H. Lindijer schreef een boek over aids. De menselijke en de intermenselijke kant ervan staan centraal. Wat doet aids aan mensen – zowel aan de zieke zelf als aan de menen om hen heen?
  Coert H. Lindijer

  ISBN 90-211-3574-4
  prijs € 7,50
  terug naar boven


  Mensen van de weg (boek)
  Catechetische commissie ELK

  prijs € 3,50
  terug naar boven

  Mensen van de weg (handleiding)
  Catechetische commissie ELK

  prijs € 3,50
  terug naar boven

  Met Luther op pad
  G. Fafié en C.Pel

  ISBN 90-239-0343-9
  prijs € 2,50
  terug naar boven

  Midden in het leven
  Margot Kässmann

  ISBN 978-90-21143-29-3
  prijs € 16,90
  terug naar boven

  Mijn juk is zacht, mijn last is licht
  Teun Verduijn

  ISBN 97-890-2392-4241
  prijs € 24,90
  terug naar boven

  Monumentale orgels van Luthers Amsterdam
  o.r.v. Harry Donga en Pieter van Dijk

  ISBN 90-239-0367-6
  prijs € 17,50
  terug naar boven

  Niet te geloven
  Apostolische Geloofsbelijdenis
  Rochus Zuurmond

  ISBN 9-789490-708023
  prijs € 16,50
  terug naar boven


  Om te gedenken - Over de noodzaak van liturgie
  Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg e.a. (red.)

  ISBN-978-90-435-1608-2
  prijs € 18,50 terug naar boven


  Onze Lutherse Diakonessen
  Redactie: H. Oosterveer, LDF

  ISBN 13:978-90-76903-37-6
  prijs € 10,00 terug naar boven


  Ook in het vuur is Hij nabij
  Wonno Bleij

  ISBN 978 90 239 6734 7
  prijs € 17,50 terug naar boven


  Oostelijk Duitsland - Land van Luther, Goethe en Bach
  Katharina Kunter

  ISBN 97 8902 11426 92
  prijs € 21,50 terug naar boven
  Op de wijze van het lied
  Hans Mudde

  ISBN 90-239-1787-1
  prijs € 13,50 terug naar boven  Op verkenning in het postmoderne landschap
  Coert H. Lindijer

  ISBN 90-239-1362-0
  prijs € 4,00 terug naar boven  Opleiden tot Luthers predikant
  Het Evangelisch-Luthers Seminarium 1816-1876
  Drs. Th.A. Fafié

  ISBN 978-90-76093-51-2
  prijs € 10,00 [incl. verzendkosten.] terug naar boven  Prachtig Protestant
  Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst

  ISBN-978-90-400-8521-5
  prijs € 14,95 terug naar boven  Rechtvaardiging alleen?
  dr. K. Zwanepol

  ISBN 90-76093-01-6
  prijs € 2,50 terug naar boven  Religieuze kring Aerdenhout
  Drs. Th. A. Fafié

  ISBN 90-76093-21-0
  prijs € 4,50 terug naar boven

   

   

  Terug naar boeken